Анкет бөглөх
Санамж
  • Улаан (*) тэмдэглэсэн талбарыг заавал бөглөх шаардлагатайг анхаарна уу.
  • Та зөвхөн монгол фонтоор бичнэ үү.
  • Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж , үг товчлохгүй байхыг хүсье.
  • Цээж зураг хавсаргах шаардлагатайг анхаарна уу.
  • Таны ирүүлсэн мэдээллийн нууцыг Бодь Групп хадгалах болно. Тиймээс та өөрийн талаарх мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн оруулна уу.
  • Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
Ажлын байр
Нээлттэй ажлын байр
Та нэгээс олон ажлын байруудад анкетаа илгээх боломжтой
Нээлттэй ажлын байрт зарлагдаагүй таны сонирхож буй ажлын байрны нэр
Та нээлттэй ажлын байрнаас сонгох эсвэл сонирхож буй ажлын байрны нэрийг оруулна уу.
Та хүсч буй цалингийн хэмжээгээ сонгоно уу.
Та ажлын цагаа сонгоно уу.
Та ажилд орох боломжтой өдрөө сонгоно уу.
Холбоо барих
Та утасны дугаараа зөв оруулна уу. (8 оронтой тоо агуулсан байх ёстой)
Яаралтай үед холбоо барих утасны дугаар
Та утасны дугаараа зөв оруулна уу. (8 оронтой тоо агуулсан байх ёстой)
Та и-мэйл хаягаа зөв оруулна уу.
Мэдээллийн эх үүсвэр
Та бусад мэдээллийн эх үүсвэрээ оруулна уу.